Profil zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

 • Název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava fasády bytového domu č.p.57 na náměstí T.G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2012 30.05.2012 12:00
Rekonstrukce osvětlení sportovní haly ZŠ Strž
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2012 30.05.2012 12:00
Výměna střešní krytiny domu č.p. 58 na náměstí T.G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2012 30.05.2012 10:00
Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 35 mil. Kč souvisejícího s narovnáním vztahů mezi městem Dvůr Králové nad Labem a společností VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s.r.o.
podlimitní Zadáno 07.05.2012 30.07.2012 11:00
Oprava vodovodního řadu v Dukelské ulici ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2012 21.05.2012 12:00
Rekonstrukce ZŠ Komenského pro účely městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem - servrovna
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2012 21.05.2012 12:00
Dodávka Technologického centra ORP Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 30.03.2012 16.04.2012 15:00
Přestavba bytu školníka na oddělení MŠ v Lipnici
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2012 02.04.2012 12:00
Dodání a montáž vestavěných skříní pro ZUŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2012 06.02.2012 10:00
Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Svět Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 03.01.2012 19.01.2012 12:00
Technický dozor investora v rámci akce Zateplení DPS Sadová č.p. 2755, Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2011 17.01.2012 10:00
Zateplení DPS Sadová 2755 Dvůr Králové
podlimitní Zadáno 29.12.2011 01.02.2012 10:00
Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice na rok 2012 a 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2011 11.11.2011 17:00
Realizační management dotačních projektů v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2011 04.11.2011 15:00
„KOMUNIKACE SYLVÁROV K RODINNÝM DOMŮM“ ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2011 25.07.2011 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016