Profil zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

 • Název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - bílého a barevného skla ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 14.07.2017 09:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2017 14.07.2017 09:30
Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2017 03.07.2017 10:00
Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 29.06.2017 10:00
Dodávka a montáž záložního zdroje elektrické energie pro objekty Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 16.06.2017 10:00
Výměna oken (I. etapa) v bytovém domě čp. 400 ve Švehlově ulici ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2017 15.06.2017 09:00
Chodníky podél silnice III/30012
podlimitní Zadáno 29.05.2017
Zateplení části bytového domu čp. 72 v ulici Revoluční ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2017 13.06.2017 09:00
Veřejná zakázka: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na období roků 2018 a 2019
podlimitní Zadáno 26.04.2017 27.04.2017 10:00
Tyršovo koupaliště brouzdaliště Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 20.03.2017 10:00
Oprava mostu Jana Palacha ve Dvoře Králové nad Labem
podlimitní Zadáno 06.01.2017 21.02.2017 10:00
Zajištění instalatérských prací u městských bytových i nebytových prostorech ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.12.2016 19.12.2016 10:00
Licence Microsoft
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 21.11.2016 10:00
Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského pro účely Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 07.11.2016 10:00
Oprava chodníku podél komunikace II/299 v ulici Dukelská ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 03.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››