Profil zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

 • Název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mudk.cz/profile_display_2.html
 • ID profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava komunikací v lokalitě Městská Podstráň a oprava komunikace v ulici Soukupova ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 07.10.2016 10:00
Rekostrukce chodníku podél silnice II/299 ve Dvoře Králové nad Labem - Zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2016
Dodávka SW licencí
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016 08.08.2016 10:00
Metropolitní síť Dvůr Králové nad Labem, etapa 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2016 18.07.2016 10:00
Nákup nového osobního automobilu pro město Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 13.07.2016 10:00
Zajištění péče o nalezené a opuštěné kočky na území města Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 13.07.2016 09:00
S0. 501 - Přeložka plynu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2016 27.06.2016 10:00
Zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu - plastů ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 20.06.2016 09:00
Notebooky, monitory a grafické terminály
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 12.05.2016 10:00
Obnova střešního pláště budovy Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 18.05.2016 13:30
Rekonstrukce veřejných toalet ve Dvoře Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 22.04.2016 09:00
výměna oken východní fasády ZŠ Schulzovy sady
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 04.05.2016 10:00
Výměna klimatizačních jednotek na budově čp.38
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2016 07.03.2016 09:00
Licence Microsoft
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 11.12.2015 14:00
Služby elektronických komunikací pro město Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 15.12.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››