Veřejná zakázka: Dvůr Králové n.L. – Verdek, Pěší komunikace – II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 330
Systémové číslo: P20V00000020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-029625
Datum zahájení: 04.05.2020
Nabídku podat do: 29.06.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dvůr Králové n.L. – Verdek, Pěší komunikace – II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které řeší novostavbu jednostranného chodníku v místní části Verdek u Dvora Králové nad Labem vpravo, umístěného souběžně s vozovkou silnice II/299, v délce cca 430,30 m, s novou dešťovou kanalizací, rekonstrukcí vtokové části propustku s ŽB jímkou a prodloužení stávajícího zatrubení silničního příkopu. Dále řeší novostavbu opěrných zdí ve spojitosti s úpravou stávajícího terénního schodiště a s ohledem na stávající konfiguraci terénu a předpokládané rozšíření profilu silnice o šířku chodníku. V rámci výstavby zdí dojde ke statickému zajištění sloupu NN (u st.p.č. 5), nové výsadbě "živého" plotu, bude obnovena část drátěného a dřevěného oplocení s podezdívkou. Součástí stavby bude oprava vozovek místních komunikací a oprava přilehlého jízdního pruhu krajní části silnice II/299.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 790 174 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Dvůr Králové nad Labem
 • IČO: 00277819
 • Poštovní adresa:
  Náměstí T. G. Masaryka čp. 38
  Dvůr Králové nad Labem
  544 17
 • Název oddělení: Odbor rozvoje, investic a správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350158

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mudk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy